Stoły i akcesoria bilardowe
Zarobkowe i domowe urządzenia do gier.
polskienglish
Nie masz jeszcze konta?
ZAREJESTRUJ SIĘ

TWÓJ KOSZYK

Wartość: 0zł
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.vita.biz.pl Właścicielem sklepu internetowego vita.biz.pl jest firma VITA Tomasz Tabeau ul. Litewska 16 , 80-719 Gdańsk wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 14674 w Sopocie, NIP 585-110-97-80 , REGON 191133804 zwana dalej Sprzedającym.
Niniejszy regulamin jest regulaminem o, o którym mowa w art.8 ustawy
2. Dane kontaktowe : adres do korespondencji : VITA Tomasz Tabeau ul. Litewska 16 , 80-719 Gdańsk , tel. 58 343-15-74 , e-mail vita@vita.biz.pl
3. Korzystanie ze sklepu vita.biz.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Znaki handlowe są zastrzeżone i używane tylko w celu prezentacji produktów i firm.
5. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
6. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
7. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.vita.biz.pl są cenami brutto
8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
b) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
c) włączona obsługa języka JavaScript
d) włączona obsługa plików Cookies
e) aktywne konto e-mail

II .Zasady zamawiania towar

1. Zamówienie składane jest poprzez formularz zamówieniowy wypełniany interaktywnie przez Kupującego w trakcie realizowania zakupu w serwisie.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz.15 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższy dzień roboczy.
3. Składający zamówienie zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia wszystkich formularzy i zatwierdzenia przyciskiem „ potwierdź zamówienie". Nieprawidłowo bądź niepełnie wypełnione formularze mogą nie zostać przyjęte do realizacji.
4. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia przez niego złożenia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
5. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar w wysokości określonej w zamówieniu.
6. Zamówienia, niepotwierdzone przez Kupującego w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia nie będą realizowane.
7. Zmiany cen towarów w sklepie vita.biz.pl nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem nowych cen.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu. W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia, Sprzedający poinformuje składającego zamówienie o wycofaniu.
9. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
10. Sprzedający na zakupione towary otrzymują dowód zakupu ( paragon, lub fakturę VAT ) Klienci którzy nie podali swojego NIP ani też nie zastrzegli tego przy składaniu zamówienia otrzymują paragon.

III. Wysyłka i zapłata

1. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej S.A. lub w inny sposób wybrany przez kupującego z opcji wskazanych podczas składania zamówienia. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
3. Zapłaty za towar i jego dostawę można dokonywać w następujący sposób:
- za zaliczeniem pocztowym – płatność za przesyłkę przy odbiorze - doręczycielowi lub na poczcie.
- płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej
- przelewem przed dostawą na konto bankowe 58 1240 1268 1111 0000 1543 0724
- przelewem online za pośrednictwem serwisów : PayPal i Dotpay
- kartą kredytową: Visa, MasterCard, American Express, JCB, i Diners Club.
- gotówką przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie firmy
- raty w Satander – usługa za pośrednictwem Satander Consumer Bank
4. Koszty dostawy:

PRZESYŁKI/

SPOSÓB DOSTAWY

PRZEWIDYWANY CZAS DOSTAWY

KOSZT DOSTAWY

PRZEDPŁATA NA KONTO

PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE

Przesyłka kurierska

(do 30 kg)

1-2 dni robocze

17,50 zł

21,00 zł

Przesyłka kurierska

(powyżej 30 kg)

1-3 dni robocze

120,00 zł

145,00 zł

Poczta Polska

(do 0,5 kg)

ekonomiczna: 3-7 dni robocze

 

priorytetowa: 2-3 dni robocze

9,50 zł

 

11,00 zł

16,45 zł

 

13,45 zł

Poczta Polska

(od 0,5 kg do 1 kg)

ekonomiczna: 3-7 dni robocze

 

priorytetowa: 2-3 dni robocze

9,50 zł

 

11,00 zł

16,45 zł

 

17,95 zł

Poczta Polska

(od 1 kg do 2 kg)

ekonomiczna: 3-7 dni robocze

 

priorytetowa: 2-3 dni robocze

11,00 zł

 

13,00 zł

16,45 zł

 

17,95 zł

Poczta Polska

(od 2 kg do 5 kg)

ekonomiczna: 3-7 dni robocze

 

priorytetowa: 2-3 dni robocze

13,00 zł

 

14,50 zł

16,45 zł

 

17,95 zł

Poczta Polska

(od 5 kg do 10 kg)

ekonomiczna: 3-7 dni robocze

 

priorytetowa: 2-3 dni robocze

18,00 zł

 

20,50 zł

21,45 zł

 

22,95 zł

Poczta Polska

(od 10 kg do 15kg)

ekonomiczna: 3-7 dni robocze

 

priorytetowa: 2-3 dni robocze

21,00 zł

 

25,00 zł

26,45 zł

 

27,95 zł

Poczta Polska

(od 15 kg do 20 kg)

ekonomiczna: 3-7 dni robocze

 

priorytetowa: 2-3 dni robocze

30,00 zł

 

35,00 zł

26,45 zł

 

27,95 zł

Poczta Polska

(od 20 kg do 30 kg)

ekonomiczna: 3-7 dni robocze

 

priorytetowa: 2-3 dni robocze

36,00 zł

 

43,00 zł

31,45 zł

 

32,95 zł

Odbiór osobisty w siedzibie firmy

Od poniedziałku do piątku 8.30:00-16:30

0,00 zł

0,00 zł

 

5. Po uiszczeniu opłaty Kupujący powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.
6. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas przewozu. Reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze, zgodnie z pkt. 5 niniejszego rozdziału. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń przez Kupującego powoduje utratę roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia. 


IV. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi który zawarł umowę na odległość przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
2. Prawo do zwrotu towarów nie dotyczy podmiotów gospodarczych.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie w formie pisma wysłanego na adres VITA Tomasz Tabeau ul. Litewska 16, 80-719 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres vita@vita.biz.pl. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, który wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, na niniejszym formularzu lub w jakiejkolwiek innej pisemnej formie.

Formularz odstąpienia od umowy


4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi pocztą elektroniczną ( na adres e-mail podany przy zawieraniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , to ten nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów. Konsument ponosi jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności , który nie wiąże się dla niego z żadnymi skutkami.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument odsyła rzeczy przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem towaru.

V. Gwarancje

1. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego.
2. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora
3. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu.

VI. Rękojmia

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady towaru w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym w szczególności w art. 556 .
2. Sprzedający na podstawie art. 588 Kodeksu Cywilnego wyłącza w przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Jeśli kupiona rzecz ma wadę Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną bez wad albo usunięcia wady, może też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – a ile wada jest istotna –o odstąpieniu od umowy.
4. Sprzedawca ma obowiązek wymienić rzecz wadliwą na wolną bez wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
5. Sprzedawca ma prawo nie uznać wyboru Konsumenta jeżeli wybrany sposób nie jest możliwy do realizacji albo wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów.
6. Jeżeli Konsument zainteresowany jest obniżeniem ceny to powinien w składanym oświadczeniu określić kwotę obniżki w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7. Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna ( czyli drobna, nie przeszkadzająca w użytkowaniu rzeczy zgodnie z przeznaczeniem).
8.Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do oświadczenie lub zdania Konsumenta. W przeciwnym razie przyjmuję się że uznał on je za uzasadnione.
9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi , jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady dokonywania i realizacji zamówień w sklepie internetowym dostępnym na stronie www.vita.biz.pl Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia produktów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy prawa polskiego
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z działania niniejszego sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
4. Konsumenci mają możliwość pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich"
5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania, przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://vita.biz.pl/shopinfo.php?siid=7&osCsid=ce67ea38922827106893cfb7a501ee4c

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
058 343-15-74 lub pocztą elektroniczną na adres: vita@vita.biz.pl


« Powrót